top of page
EZ_21-08-19_Sct. Josef Skolen_0400.jpg
projekter

Som analysechef i Lokale og Anlægsfonden har jeg gennem 10 år iværksat en række videns- og udviklingsprojekter. Vidensprojekterne havde i høj grad fokus på evalueringer af konkrete faciliteter og byrum med henblik på at tilvejebringe og videreformidle erfaringer til kommende brugere og bygherrer.
​Desuden udarbejdede jeg en forskningsstrategi, som førte til udvikling og realisering til en række forsknings- og ph.d.-projekter inden for idræt, kultur og friluftsliv. Også større undersøgelser med deltagelse af en række interessenter blev udviklet og realiseret, bl.a. om danskernes motions- og kulturvaner samt idræt i udsatte boligområder.


​Endvidere har jeg haft ansvar for kampagner i samarbejde med bl.a. Realdania, Danmarks Idrætsforbund, DGI, Kræftens Bekæmpelse og Syddansk Universitet. Også udvikling af arkitektkonkurrencer, planstrategier og konkrete faciliteter har jeg bidraget aktivt til, ligesom jeg har forestået en række udviklingsprojekter i form af idékataloger og forløb med workshops.

bottom of page