top of page
kulturrådgivning-byrum.JPG
rådgivning
EZ_21-08-19_BO_11141.jpg

STRATEGIPLANER

Udarbejdelse af idræts- og kulturplaner/strategier for kommuner, organisationer og virksomheder. Det indebærer udformning af en operationel, strategisk planlægning, så målene sikres. Planerne udarbejdes i samspil med de involverede parter og brugergrupper således, at der sikres ejerskab, bevågenhed og efterlevelse. 

Rådgivningen kan være en hjælp til at løfte strategiopgaver, som ligger ud over den daglige drift. Projekter, der kræver en ekstraordinær indsats både  organisatorisk og på udviklings-og indholdssiden.

EZ_21-08-19_BO_11141.jpg

ANALYSE

Analyse og evaluering af projekter og strategiske satsninger. Hjælp til at synliggøre optimeringsbehov, så der kan arbejdes med løsninger på et kvalificeret grundlag. Endvidere kan processen synliggøre positive effekter af projektet.
Desuden tilbydes løsning af kommunikationsopgaver, herunder artikelskrivning og produktion af tekster til hjemmesider og magasiner, hvor der kræves specialviden om idræt og kultur. I forlængelse heraf ydes rådgivning i forbindelse med programskrivning til arkitektkonkurrencer og til guidelines til prækvalifikation.

 

EZ_21-08-19_BO_11141.jpg

PROJEKTRÅDGIVNING

Bygge- og procesrådgivning ved udvikling af større projekter. Det sikrer en optimeret arbejds- og omkostningsproces fra start til slut.  Projektrådgivningen kan eventuelt faseopdeles, så den primært anvendes, hvor der er mest brug for den. Endvidere kan der etableres partnerskaber med f.eks. arkitekter og landskabsarkitekter til løsning af opgaver, som kræver bredest mulig faglig belysning.
Endelig tilbydes særskilte forløb med brugerinddragelse og ligeledes hjælp til frivillige, som har behov for vejledning til realisering af lovende projekter.

EZ_21-08-19_BO_11141.jpg

FONDSRÅDGIVNING

Rådgivning om relevante fonde og hjælp til fonds- og puljeansøgninger.  Rådgivningen skal identificere vedkommende indsatsområder hos fondene, så ressourcerne på søgning af midler bliver brugt mest hensigtsmæssigt. Rådgivning kan desuden rekvireres i forbindelse med ansøgninger til ministerier/styrelser og kommuner. Endelig tilbydes rådgivning i forbindelse med forskningsansøgninger. Den vil især være til glæde for forskere, der kan få kvalificeret sparring og spare tid, som i stedet kan anvendes til kerneopgaver.

EZ_21-08-19_BO_11141.jpg

VIDENSDELING

Vidensformidling dels i form af faglige oplæg og guidede referencebesøg, dels som moderator på konferencer og andre arrangementer. Vidensdelingen beror på nyeste undersøgelser og projekter og medvirker dermed til at kvalificere aktuelle beslutninger. Ikke mindst ved initiering af nye projekter kan vidensdelingen give inspiration til at finde de optimale løsninger. VESTERGÅRD KULTUR bringer et sociologisk perspektiv ind i projekterne, hvad enten det handler om kvalificering af visioner, strategier eller konkrete faciliteter.

EZ_21-08-19_BO_11141.jpg

WORKSHOPS

Workshops, der hjælper til idé-generering, formidling af koncepter og projektetablering. Arrangementerne sikrer en struktureret, resultatorienteret udvikling, som opmuntrer til kreative løsninger af en foreliggende opgave. De forskellige workshops faciliteres, så deltagernes kompetencer inddrages bedst muligt. En ekstern facilitering og styring har den fordel, at deltagerne uanset position og organisatoriske rolle i højere grad end ved et internt arrangement kan føle sig frie og trygge til at bidrage med ideer og forslag.
 

bottom of page