• LinkedIn - sorte cirkel
mere om projekter

Jeg har erfaring fra bl.a. følgende projekter:

Bevægelseshuset i Kalundborg

-    Udviklings/workshopforløb. Deltagelse i styregruppe. Fra opstart til afslutning

KU.BE på Frederiksberg

-    Gennemførelse af koncept og deltagelse i styregruppe

Gyngemosehallen i Gladsaxe

-    Gennemførelse af koncept og deltagelse i styregruppe

 

Aarhus Gymnastik- og Motorikhal

-    Gennemførelse af koncept og sparring 

 

Playspots – aktivitetspladser i forskningsprojektet SPACE (Syddansk Universitet)

-    Udviklings/workshopforløb. Deltagelse i styregruppe. Fra opstart til afslutning

 

Kampagner: Drøn på Skolegården og Skole+

-    Fra udvikling af koncept til overordnet ansvar for realisering

 

Kampagner: Landsbyklynger og Fitness for alle

-    Opstart af koncept

 

Arkitektkonkurrencer: Nyt liv i gamle haller og Det bæredygtige multihus

-    Fra udvikling af koncept til overordnet ansvar for realisering

 

Idékataloger: Huse til heste og mennesker, Playspots, Fra gymnastiksal til motoriklandskab, Net – bevægelsesinstallation til børn og Fra skøjtehal til isnehus

-    Udvikling af koncept og redaktion

 

Planer: Kultur og fritid i Nordhavn

-    Udvikling af koncept og gennemførelse af proces i samarbejde med Københavns Kommune

 

Evalueringer: Nyt liv i gamle haller, Tre havnebade, Tre gymnastikhaller, Skole+, Lokale og Anlægsfondens evalueringspraksis, Løbestier - Lys og liv i Søndermarken, Pulsparken i Ry og Interaktiv motionssti i Herlev

-    Bestilling, udvikling af evalueringsdesign og sparring

 

Notater: Analyser med fokus på faciliteter. Danskernes kulturvaner 2012 og Eliteidrættens krav til

offentlige idrætsanlæg

-    Udarbejdelse af koncept og igangsætning

 

Facilitetsdatabasen

-    Bestilling og sparring

 

Forskningsprojekter: Fremtidens idrætsfaciliteter, Automatic Analysis of Activities in Sports Arenas, Transparent designproces, Idræt i udsatte boligområder, APEN og Aktivt udeliv 

-    Udvikling af forskningsdesign og sparring

 

Undersøgelser af idræts- og kulturvaner: Danskernes motions- og sportsvaner (Idrættens Analyseinstitut 2009, 2011 og 2015) og Danskernes kulturvaner (Kulturministeriet)

-    Deltagelse i styregrupper

 

Konferencer: Idrætscamp 2010 og Idræt i udsatte boligområder

-    Udvikling af koncept, gennemførelse og moderering

 

Konferencer: Bæredygtighed i bevægelse og Lokale og Anlægsfondens 20-års jubilæum

-    Udvikling af koncept og planlægning af gennemførelse

 

Magasinet Tribune

-    Skrivning af artikler og deltagelse i redaktion

 

Lokale og Anlægsfondens skriftrække: Steder på ruten, Rum der bevæger børn og Energiske faciliteter

-    Idéudvikling, bestilling og redaktion

 

Gentofte Kommune, Verdens Hus

-    Udvikling af koncept og rådgivning om fondsansøgning