top of page
mere om projekter

ANLÆGSPROJEKTER 
Byens Hus, Gentofte Kommune

-    Udvikling af koncept og rådgivning om fondsstøtte

Nyt udeareal i Ishøj Kommune

-    Workshopforløb og idekatalog

Nyt udeareal på Den Lille Skole, Brønshøj

-    Studietur, workshopforløb og idekatalog

 

Udbygning af skole og udearealer i Ådalskolen, Fangel

-    Rådgivning om projektudvikling og fondssøgning

Ny gymnastikhal v. Gymnastik- og motorikhallen i Aarhus

-    Rådgivning om projektudvikling og fondssøgning

Bevægelseshuset i Kalundborg
-    Udviklings/workshopforløb. Deltagelse i styregruppe. Fra opstart til afslutning

KU.BE på Frederiksberg
-    Gennemførelse af koncept og deltagelse i styregruppe

Gyngemosehallen i Gladsaxe
-    Gennemførelse af koncept og deltagelse i styregruppe

Aarhus Gymnastik- og Motorikhal
-    Gennemførelse af koncept og sparring

Playspots – aktivitetspladser i forskningsprojektet SPACE (Syddansk Universitet)
-    Udviklings/workshopforløb. Deltagelse i styregruppe. Fra opstart til afslutning

KAMPAGNER 
Drøn på Skolegården og Skole+
-    Fra udvikling af koncept til overordnet ansvar for realisering

Landsbyklynger og Fitness for alle
-    Opstart af koncept

ARKITEKTKONKURRENCER  
Nyt liv i gamle haller og Det bæredygtige multihus
-    Fra udvikling af koncept til overordnet ansvar for realisering

PLANER 
Kultur og fritid i Nordhavn
-    Udvikling af koncept og gennemførelse af proces i samarbejde med Københavns Kommune

IDÉKATALOGER 
Huse til heste og mennesker, Playspots, Fra gymnastiksal til motoriklandskab, Net – bevægelsesinstallation til børn og Fra skøjtehal til isnehus
-    Udvikling af koncept og redaktion

VIDEN 

Evaluering af aktivitetsplads v. Stengårdsvej, Esbjerg Kommune

Andre evalueringer: Nyt liv i gamle haller, Tre havnebade, Tre gymnastikhaller, Skole+, Lokale og Anlægsfondens evalueringspraksis, Løbestier - Lys og liv i Søndermarken, Pulsparken i Ry og Interaktiv motionssti i Herlev
-    Bestilling, udvikling af evalueringsdesign og sparring
Notater: Analyser med fokus på faciliteter. Danskernes kulturvaner 2012 og Eliteidrættens krav til offentlige idrætsanlæg
-    Udarbejdelse af koncept og igangsætning
Facilitetsdatabasen
-    Bestilling og sparring
Forskningsprojekter: Fremtidens idrætsfaciliteter, Automatic Analysis of Activities in Sports Arenas, Transparent designproces, Idræt i udsatte boligområder, APEN og Aktivt udeliv
-    Udvikling af forskningsdesign og sparring
Undersøgelser af idræts- og kulturvaner: Danskernes motions- og sportsvaner (Idrættens Analyseinstitut 2009, 2011 og 2015) og Danskernes kulturvaner (Kulturministeriet)
-    Deltagelse i styregrupper

KONFERENCER 

Idrætsmødet i Aalborg 2.5-4.5.2023

-    Udvikling af en række sessioner om facilitets- og byudvikling og moderator på dem

Foreninger i det åbne kulturhus. KU.lturpolitiske BE.nspænd III. KU.BE 22.3.2022

-    Indledning og moderator

Kulturel udvikling i en corona-tid. KU.lturpolitiske BE.nspænd II. KU.BE 2.3.2022

-    Indledning

Idrætsmødet i Aalborg 22.6.-23.6.2022

-    Udvikling af session. Moderator på sessioner om udeliv, facilitets- og byudvikling

Idrætsforskning og anbefalinger i praksis. KU.lturpolitiske BE.nspænd I. KU.BE 17.8.2021

-    Udvikling af koncept, gennemførelse og oplæg og deltagelse i debatpanel om arkitekturens betydning

Vejen-konferencen 1.11.-3.11.2021

-    Moderator på fire sessioner, herunder afslutningsdebatten

Idrætsmødet i Aalborg 29.8.-19.2019

-    Oplæg og debatpanel om idrætsforskningen og organisationerne

Vejen-konferencen 10.4.-11.4.2018

-    Oplæg om holdspil på nye måder

Idrætscamp 2010 og Idræt i udsatte boligområder 
-    Udvikling af koncept, gennemførelse og moderering

Bæredygtighed i bevægelse (m. Akademisk Arkitektforening) og Lokale og Anlægsfondens 20-års jubilæum
-    Udvikling af koncept, planlægning og gennemførelse

UDGIVELSER
Magasinet Tribune
-    Skrivning af artikler og deltagelse i redaktion

Lokale og Anlægsfondens skriftrække: Steder på ruten, Rum der bevæger børn og Energiske faciliteter
-    Idéudvikling, bestilling og redaktion

bottom of page