top of page
portfolio

Beskæftigelse

2022-

Strategisk rådgiver og indehaver, VESTERGÅRD KULTUR

2021-2022

Leder, Gerlev Center for Leg & Bevægelse

2019-2021

Strategisk rådgiver og indehaver, VESTERGÅRD KULTUR

2017-2019  

Vicecenterleder og daglig leder, Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet

 

2008-2017  

Analysechef, Lokale og Anlægsfonden

 

2007-2008

Udviklingschef og souschef, Hovedstadens Oplysnings Forbund

 

2004-2007    

Adjunkt, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet


2001-2004   

Forskningsmedarbejder, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning, Gerlev


1998-2001   

Ph.d.-stipendiat, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet


1997-1998    

Undervisningsassistent, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet


 

Uddannelse


1998-2001     

Ph.d. i kulturstudier, Syddansk Universitet

 

1990-1997     

Cand.mag. i idræt og kulturstudier, hhv. Københavns og Syddansk Universitet

 

Bestyrelser, nævn og paneler

 

2020-2023 

Medlem af advisory board, Kultur- og Bevægelseshuset KU.BE

2018-2019    

Bestyrelsesmedlem, DM Leder


2018-          

Bestyrelsesmedlem, Gotvedinstituttet

 

2013-
Medlem af priskomiteen for Gerlevs Legepris

 

2012-2017    

Medlem af interessentpanelet i Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet

 

2011-2017    

Medlem af aftagerpanelet for uddannelsen i Idræt og Sundhed, Syddansk Universitet

 

2006-            

Medlem af censorkorps på Syddansk, Københavns og Aarhus Universitet

 

2004-2006    

Medlem af studienævnet, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet

 

2004-2006    

Medlem af programkomiteen ved Folkeuniversitetet i Odense

 

2001-2012    

Bestyrelsesmedlem, Forum for Idræt, Historie og Samfund. Formand fra 2010-2012

 

1999-2001   

Bestyrelsesmedlem, Køng Folke- og Idrætshøjskole

 

Deltagelse i styre- og følgegrupper

 

2022-

Urban Mind, Henning Larsen Arkitekter

 

2015-2011-2009    

Danskernes motions- og sportsvaner, Idrættens Analyseinstitut


2012               

Danskernes kulturvaner, Kulturministeriet

2012               

Idræt i udsatte boligområder, Syddansk Universitet

 

2009               

Mere bevægelse i byens rum, Indenrigs- og Socialministeriet

Magasinet Tribune


”Fra vindblæst hal til hæsblæsende samlingssted”.
https://www.loa-fonden.dk/media/5779/tribune09lav_web.pdf

”Fornemmelser for sne – visionen om nye rammer for en ”isnekultur”.
https://www.loa-fonden.dk/media/5761/tribune-10_web.pdf

”Grøn energi giver friske former”.
https://www.loa-fonden.dk/media/5760/tribune-11_web.pdf

”Energiske faciliteter – bæredygtig idrætsarkitektur”.
https://www.loa-fonden.dk/media/5762/tribune-12_web.pdf

”Vi maler byen i alle farver”, ”Idræt i udsatte boligområder” og ”Fra gymnastiksal til fantasifuldt motoriklandskab”.
https://www.loa-fonden.dk/media/5768/tribune-17_web.pdf

”Børnekultur i bevægelse”.
https://www.loa-fonden.dk/media/5764/tribune-19_web.pdf

”Barndommen og det kommunale landkort”.
https://www.loa-fonden.dk/media/5771/tribune-saerudgave_oktober_2013.pdf

”Gymnastikkens nye veje” og ”Seks store spring i gymnastikkens faciliteter”.
https://www.loa-fonden.dk/media/5776/tribune_14_web.pdf    

”Kulturens to sider og mangfoldige udtryk”.
https://www.loa-fonden.dk/media/5767/tribune-18_web.pdf

”Skolen for livet” og ”Drøn på skolerne”.
https://www.loa-fonden.dk/media/5769/tribune-21_web.pdf

”Plads til begejstring” og ”Isnehuset – endnu kun en kold drøm”.
https://www.loa-fonden.dk/media/5772/tribune-22_web.pdf

Redigerede bøger

Søren Bennike, Bo Vestergård Madsen og Laila Ottesen (red.): Holdspil og sundhed. Forum for Idræt 01/2020. Syddansk Universitetsforlag 2020.

Jens-Ole Jensen, Signe Højbjerre Larsen og Bo Vestergård Madsen (red.): Idrættens rum og rammer. Forum for Idræt 01/2013. Syddansk Universitetsforlag 2013.

Bo Vestergård Madsen og Linnea Gullviva Ytting (red.): Sport and Development. Forum for Idræt 01/2010. Syddansk Universitetsforlag 2010.

Bo Vestergård Madsen et al. (red.): Krydspres – sport, medier og udøvere. Idrætshistorisk Årbog 2008. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2008.

Bo Vestergård Madsen og Thomas Skovgaard (red.): Digitale bevægelser – Idræt, historie og formidling. Idrætshistorisk Årbog 2005. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2006.

Bo Vestergård Madsen og Morten Mortensen (red.): Idrættens møde- og kamppladser. Idrætshistorisk Årbog 2004. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2005.

Henning Eichberg og Bo Vestergård Madsen (red.): Idrættens enhed eller mangfoldighed.

Århus: Klim 2002.

Ove Korsgaard, Niels Kayser Nielsen og Bo Vestergård Madsen (red.): Idræt, krop og demokrati. København: Gads Forlag 2001.

 

Sparring/redaktion

 

Claus Bøje og Søren Riiskjær: Dansk Idrætspolitik. Idrætten i Kulturministeriet gennem 50 år. København: Gads Forlag 2023.

Ove Korsgaard: Kropskultur. Idræt, religion og askese fra oldtid til nutid. København: Gyldendal 2022.

Hans Bonde: Fra udkant til forkant. Kampen om gymnastikken gennem 100 år. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2020.

Hans Bonde: Med kroppen ind i kulturen. Idrætshistoriske strejflys. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2020.

Artikler og bøger

 

”Motorik og medborgerskab”. I: Jens-Ole Jensen (red.): Motorik og bevægelse i børns liv. Aarhus: Systime 2012.

”Nye tider og nye mål – et essay om Dansk Idrætshistorisk Forening – dengang og i fremtiden”. I: Bo Vestergård Madsen et al. (red.): Krydspres – sport, medier og udøvere. Idrætshistorisk Årbog 2008. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2008.

Den folkelige gymnastik i den moderne motionskultur (med Bjarne Ibsen). Forskningsrapport no. 5. Vejle: DGI 2008.

”Helle Gotved 1912-2006”. I: Sine Agergaard et al. (red.): Idræt, nation og politik. Idrætshistorisk Årbog 2006. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2007.

”Historiefortælleren – et essay til og om Jørgen Gleerup”. I: Finn Wiedemann et al. (red.): Mellem kontinuitet og forandring – festskrift til Jørgen Gleerup. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2007.

Idræt som fest – bogen om landsstævnet (med Henning Eichberg). Århus: Klim 2006.

En idrætshistorisk dvd (med Carsten Oxenvad og Morten Mortensen). I: Bo Vestergård Madsen og Thomas Skovgaard (red.): Digitale bevægelser – Idræt, historie og formidling. Idrætshistorisk Årbog 2005. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2006.

Om landsstævnets historie. Vejle: DGI 2006.

”I virkeligheden begyndte historien… – om NFI Netværk for Folkelig Idrætshistorie”. I: Bo Vestergård Madsen og Thomas Skovgaard (red.): Digitale bevægelser – Idræt, historie og formidling. Idrætshistorisk Årbog 2005. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Tradition, fusion, mission – gymnastikkens bevæggrunde (med Jens-Ole Jensen og Jørn Møller). Forskningsrapport no. 3. Vejle: DGI 2005.

”Tendenser i idrætshistorisk forskning 1995-2005” (med Niels Kayser Nielsen). I: Bo Vestergård Madsen og Morten Mortensen (red.): Idrættens møde- og kamppladser. Idrætshistorisk Årbog 2004. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2005.

”Folkeoplysning, krop og demokrati” (med Jørgen Gleerup). I: Jørn Møller (red.): Folk – et grundbegreb i demokrati og kultur. Århus: Klim 2004.

”Krop og demokrati”. I: Idrottsforum.org d. 28. oktober 2003. (http://www.idrottsforum.org/articles/madsen/madsen.html)

Oplysning i bevægelse – kultur, krop og demokrati i den folkelige gymnastik. Århus: Klim 2003.

”Landskabet, kroppen og vejen – et essay om melankoliens kulturpolitik”. I: Henning Eichberg og Bo Vestergård Madsen (red.): Idrættens enhed eller mangfoldighed. Århus: Klim 2002.

””Att göra demokrati”” – en samtale med Jonas Frykman”. I: Ove Korsgaard, Niels Kayser Nielsen og Bo Vestergård Madsen (red.): Idræt, krop og demokrati. København: Gads Forlag 2001.

”Oplysning i bevægelse I-II”. I: Ove Korsgaard, Niels Kayser Nielsen og Bo Vestergård Madsen (red.): Idræt, krop og demokrati. København: Gads Forlag 2001.

”NFI – Netværk for Folkelig Idrætshistorie” (med Troels Rasmussen). I: Idrætshistorisk Årbog 2000. Odense: Odense Universitetsforlag 2000.

Kultur, krop og demokrati. Arbejdspapir no. 4. København: DLH 1999.

”Havet omkring Fuglsø”. I: Jørgen Gleerup og Niels Kayser Nielsen (red.): Folkeoplysning, krop og dannelse. Vejle: DGI 1998.

 

Kronikker og anmeldelser

Det uformulérbare – eller ind i legen og kulturen. I: Dansk Idrætspolitik 17.2.2021

http://blog.idraetspolitik.dk/2021/02/17/det-uformulerbare-eller-ind-i-legen-og-kulturen/

Bedre planlægning af idrætsfaciliteter. I: Danske Kommuner nr. 12/2010.

Idræt dyrker man bedst i nabolaget. I: Politiken 26.12.2010.

Landsidrætsstævne – fest, faner og folkelighed. I: Kristeligt Dagblad 29.6.2006.

Undervisning i følgende fag på Syddansk og Københavns Universitet

Dansk kultur- og bevidsthedshistorie, Demokratiteori og historie, Idræt og medborgerskab, Frivillighed og demokratisk deltagelse, Kroppens kultur og sociologi, Kropskultur og -historie, Kultur- og organisationsanalyse, Kulturteori og -analyse, Idrættens moderne udviklingsproces, Oplysningens kultur og historie samt Kulturkanon.

bottom of page