top of page
om metode

VESTERGÅRD KULTUR arbejder med tre K’er som centrale for at løfte kvaliteten i projekterne:

Kritisk

Vi udfordrer både de overordnede forestillinger og fortællinger om idrætten og kulturens betydning og mening og de konkrete tilgange og udformninger af faciliteter og byrum. Processen baserer vi på solid viden og teoretisk analyse, der skaber ny mening.

Kreativt

Udviklingen af strategier og konkrete projekter stopper ikke ved analyserne og de kritiske spørgsmål. Vi igangsætter kreative processer, som skal udvikle nye erkendelser og konkrete løsningsforslag gennem involvering af bygherrer, interessenter og slutbrugere.

Konstruktivt

Rådgivningen indebærer strategisk styring og realisering af konkrete projekter. Processen er baseret på solid erfaring med styregrupper, fondsansøgninger samt en forståelse for samarbejdet mellem interessenter, forskellige faggrupper og det politiske niveau. 

VESTERGÅRD KULTUR bidrager til kvalificering af strategier og gennemførelse af projekter inden for idræts-og kulturområdet med erfaring, viden og kreativitet. VESTERGÅRD KULTUR højner kvaliteten af strategier og projekter både hvad angår proces, beskrivelser og gennemførelse. VESTERGÅRD KULTUR bidrager til projekter fra start til slut, men indgår gerne i forskellige faser såsom initiering, udvikling og realisering.

bottom of page