top of page
om kultur

VESTERGÅRD KULTUR arbejder ud fra et dynamisk kulturbegreb. Kultur kan ikke blot oversættes til vaner som en statisk størrelse. Den dynamiske kulturopfattelse sigter på processer, der udvikler menneskers evner til at tage ansvar for deres liv og det samfund, de er en del af.  En proces mod mening og mangfoldighed. Kulturen forbindes herved med en dannelsestænkning, hvor mening skabes i vekselvirkningen mellem viden og levede erfaringer. En kamp for at udtrykke sig som menneske i livets sammenhænge og forskellige fællesskaber.

VESTERGÅRD KULTUR arbejder netværksbaseret og fører de rette mennesker sammen med henblik på at skabe meningsfulde og enestående løsninger på idræts- og kulturområdet.

 

VESTERGÅRD KULTUR bidrager til strategisk samarbejde mellem byplanlæggere, (landskabs)arkitekter, bygherrer og brugere med fokus på kulturforståelse, kvalificering og kommunikation. Om at vælge holdet og sætte spillet i gang.

bottom of page