top of page
danist-gOzUn-apU9M-unsplash.jpg
Bo-Vestergård-Madsen-kultur.jpg

 PROJEKTRÅDGIVNING 

VESTERGÅRD KULTUR tilbyder bygge- og procesrådgivning ved udvikling af større projekter. Det sikrer en optimeret arbejds- og omkostningsproces fra start til slut.  Projektrådgivningen kan eventuelt faseopdeles, så den primært anvendes, hvor der er mest brug for den. Endvidere kan der etableres partnerskaber med f.eks. arkitekter og landskabsarkitekter til løsning af opgaver, som kræver bredest mulig faglig belysning.
Endelig tilbydes særskilte forløb med brugerinddragelse og ligeledes hjælp til frivillige, som har behov for vejledning til realisering af lovende projekter.

 VIDENSDELING

VESTERGÅRD KULTUR tilbyder vidensformidling dels i form af faglige oplæg og guidede referencebesøg, dels som moderator på konferencer og andre arrangementer. Vidensdelingen beror på nyeste undersøgelser og projekter og medvirker dermed til at kvalificere aktuelle beslutninger. Ikke mindst ved initiering af nye projekter kan vidensdelingen give inspiration til at finde de optimale løsninger. VESTERGÅRD KULTUR bringer et sociologisk perspektiv ind i projekterne, hvad enten det handler om kvalificering af visioner, strategier eller konkrete faciliteter.

danist-0TRDeamQrtE-unsplash.jpg

 STRATEGIPLANER 

VESTERGÅRD KULTUR tilbyder udarbejdelse af idræts- og kulturplaner. Det indebærer udarbejdelsen af en operationel, strategisk planlægning, så målene sikres. Planerne udarbejdes i samspil med de involverede parter og brugergrupper således, at der sikres ejerskab, bevågenhed og efterlevelse.
Rådgivningen kan være en hjælp til at løfte strategiopgaver, som ligger ud over den daglige drift, og som kræver en ekstraordinær indsats både indholdsmæssigt og organisatorisk.

mike-c-s-dbqmiqUsNIc-unsplash.jpg

 FONDSRÅDGIVNING 

VESTERGÅRD KULTUR tilbyder rådgivning om relevante fonde og hjælp til fonds- og puljeansøgninger.  Rådgivningen skal identificere vedkommende indsatsområder hos fondene, så ressourcerne på søgning af midler bliver brugt mest hensigtsmæssigt og imødekommer de forskellige kriterier bedst muligt.
Rådgivning kan desuden rekvireres i forbindelse med ansøgninger til ministerier/styrelser og kommuner.
Endelig tilbydes rådgivning i forbindelse med undersøgelses- og forskningsansøgninger. Den vil især være til glæde for forskere og konsulenter, der kan få kvalificeret sparring og spare tid, som i stedet kan anvendes til kerneopgaver.

annie-spratt-4e7sHG2QpJc-unsplash.jpg

WORKSHOPS 

VESTERGÅRD KULTUR tilbyder workshops, der hjælper til idégenerering, formidling af koncepter og projektetablering. Arrangementerne sikrer en struktureret og resultatorienteret udvikling, som opmuntrer til kreative løsninger af en foreliggende opgave. De forskellige workshops faciliteres, så deltagernes kompetencer inddrages bedst muligt. En ekstern facilitering og styring har den fordel, at deltagerne uanset position og organisatoriske rolle i højere grad end ved et internt arrangement kan føle sig frie og trygge til at bidrage med ideer og forslag.
 

mitchell-luo-OrA4hHMW4IM-unsplash_edited

 ANALYSE 

VESTERGÅRD KULTUR tilbyder analyse og evaluering af projekter og strategiske satsninger. Formålet er at hjælpe med at synliggøre optimeringsbehov, så der kan arbejdes med løsninger på et kvalificeret grundlag – og dermed på en øget grad af målopfyldelse. Endvidere kan processen synliggøre positive effekter af projektet.
Desuden tilbydes tekst- og kommunikationsopgaver, herunder artikelskrivning og produktion af tekster til hjemmesider og magasiner, hvor der kræves specialviden om idræt og kultur. I forlængelse heraf ydes rådgivning i forbindelse med programskrivning til arkitektkonkurrencer og til guidelines til prækvalifikation.

 

rådgivning

VESTERGÅRD KULTUR tilbyder rådgivning i seks kategorier. Vi finder sammen en model og skræddersyr en aftale, der tager højde for jeres behov og ønsker.
 

Rådgivningen tilbydes primært i forhold til følgende ydelser:

bottom of page